Apie mus

2009 metų birželio mėnesį įsteigtos Investuotojų asociacijos pagrindinė veikla apima šias sritis:

 • dėmesio atkreipimas ir įspėjimas apie galimybes bei rizikas susijusias su investavimu

 • įvairaus pobūdžio renginių asociacijos nariams organizavimas, kurių metu siekiama ugdyti jų kompetenciją bei suvokimą apie finansų rinkas

 • smulkiųjų investuotojų teisių gynimas bei atstovavimas

Taip pat asociacija siekia tapti grandimi, jungiančia investuotojus, tarpininkus bei priežiūros institucijas.


Investuotojų asociacijos valdymo organai

 1. Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias valdymo organas.

 2. Valdyba – kolegialus valdymo organas, renkamas narių dvejiems metams, sudaromas iš 7 narių.

 3. Vadovas (direktorius) – organizuoja ir vykdo asociacijos veiklą, skiriamas valdybos.


Investuotojų asociacijos valdyba

Vytautas Plunksnis

Vytautas Plunksnis
Valdybos pimininkas

Baigęs Kauno Technologijos Universiteto vadybos ir ekonomikos studijas su kapitalo rinkomis susipažino dirbdamas analitiku UAB FMĮ „Jūsų tarpininkas“. Ne vienerius metus darbavęsis redaktoriumi naujienų agentūrose Elta ir BNS, galiausiai save rado AB „Invalda“. Laisvalaikiu žaidžia šachmatais, skaito knygas.


Tomas Pilipavičius

Tomas Pilipavičius
Direktorius, valdybos narys

Baigęs magistrantūros studijas Kauno Technologijos Universiteto vadybos ir ekonomikos fakultete pradėjo investicinę veiklą, kuri tapo pagrindiniu pajamų šaltiniu. Yra vienas iš Investuotojų asociacijos įkūrėjų. Tomas Pilipavičius finansų rinkos dalyviams žinomas kaip įvairių renginių ir seminarų organizatorius, internetinių svetainių apie investavimą vystytojas. Taip pat domisi psichologija. Laisvalaikiu mėgsta keliones į kalnus.


Laurynas Didžiulis
Valdybos narys

Advokatas civilistas, besispecializuojantis finansų rinkų ir verslo teisėje. Dr. Laurynas Didžiulis yra advokatų kontoros CONFIDENCE partneris, turintis beveik šešerių metų teisinio praktinio darbo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme patirtį. Taip pat dirbo analitinį darbą Teisės institute. Baigęs magistro studijas Vilniaus Universitete, Dr. L. Didžiulis stažavosi Belgijos Karalystės Gento Universitete, apgynė daktaro disertaciją investuotojų apsaugos finansų rinkose tematika. Nuolat skelbia straipsnius teisės mokslo ir praktikos žurnaluose, veda mokymus teisėjams, advokatams, notarams, antstoliams, įmonių juristams ir studentams.


Dominykas Vanhara

Dominykas Vanhara
Valdybos narys

Advokatas, advokatų kontoros „Vanhara Law Firm“ vadovaujantis partneris. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, teisine praktika verčiasi nuo 2009 metų. Advokatas Dominykas Vanhara specializuojasi finansinių priemonių rinkų, investuotojų apsaugos, įmonių teisės ir bylinėjimosi bei ginčų sprendimo srityse. Yra teisinės monografijos „Viešoji prekyba akcijomis. Teisinio reglamentavimo ypatumai ir problemos“ autorius, knygos „Žemės ūkio bendrovių įstatymo komentaras“ bendraautorius, daugelio straipsnių ir publikacijų įvairiomis teisinėmis temomis autorius. Laisvalaikiu domisi Lietuvos ir Europos šalių istorija, sportu, skaito knygas


Vaidotas Rūkas
Valdybos narys

Baigęs Vilniaus Universiteto ekonomikos studijas. Pirmosios investicijos kapitalo rinkose - 2003 m. 2007 m. darbą pradėjęs turto valdymo įmonėje „INVL Asset Management“ šiuo metu užima fondų investicijų vadovo pareigas, specializuojasi Rytų Europos bei Baltijos šalių akcijų rinkose. Laisvalaikiu užsiima aktyviomis pramogomis bei visuomenine veikla, skaito paskaitas bei rašo straipsnius investavimo ir ekonomikos temomis.


Virginija Žygienė
Valdybos narė

Vilniaus universiteto Tarptautinėje verslo mokykloje įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį. Turi daugiau nei 16 m. patirtį žiniasklaidoje (dirbo naujienų agentūrose BNS ir ELTA, vadovavo dienraščio „Verslo žinios“ Finansų ir rinkų naujienų skyriui), o pastaruosius 4 m. – ir korporatyvinės komunikacijos bei viešųjų ryšių srityse. Rašo analitinius straipsnius žurnalui „Investuok“. Šiuo metu yra laisvai samdoma žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė ir renginių organizatorė. Laisvalaikiu mėgsta sportuoti ir užsiimti kita aktyvia veikla. 


Karolis Kybartas, CFA    
Valdybos narys

Šiuo metu dirba INVL Asset Management fondų valdytoju (obligacijų fondai). Taip pat turi dviejų metų investicijų analitiko patirtį investicijų valdymo įmonėje "ZPR Service Company". 2012 metais baigė finansų magistro studijas Olandijoje, Rotterdam School of Management (RSM).


 

Pagrindiniai asociacijos tikslai ir funkcijos yra:

 • skatinti asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimą, pasikeitimą informacija bei patirtimi;

 • prisidėti prie Lietuvos kapitalo rinkos vystymosi ir tobulinimo;

 • ginti ir atstovauti Asociacijos narių ir kitų investuotojų interesus, susijusius su investavimu į finansines priemones, įskaitant atstovavimą valstybės ir savivaldos valdžios institucijose;

 • kreiptis į teismą dėl viešojo intereso, susijusio su investavimu į finansines priemones, gynimo, atstovaudamas Asociacijos narių ir kitų investuotojų interesus;

 • ugdyti investuotojų kompetenciją, skatinti aktyvesnį jų dalyvavimą finansinių priemonių rinkose, tuo tikslu šviesti, ugdyti ir plėtoti investuotojų bendruomenę, organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, diskusijas bei kitus renginius, dalyvauti Europos Sąjungos (ES), Pasaulio ir Lietuvos Respublikos mokslo ir socialinėse programose ir projektuose;

 • užmegzti ir plėsti kultūrinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių asociacijomis, organizacijomis, vienijančiomis investuotojus ir/ar veikiančiomis su investicijomis susijusiose srityse, skatinti įvairiapusį bendradarbiavimą ir informacijos mainus;

 • išsakyti Asociacijos požiūrį viešai bei teikti pasiūlymus dėl finansinių priemonių rinkos funkcionavimo atitinkamoms institucijoms bei žiniasklaidos priemonėms;

 • analizuoti Lietuvos ir užsienio šalių finansinių priemonių rinkas bei susijusius teisės aktus, analizuoti ir lyginti gautą informaciją, kaupti, saugoti ir pateikti ją, siekiant aukščiau 2. punkte nurodytų tikslų bei vykdant aukščiau 3 punkte apibrėžtas Asociacijos funkcijas;

 • dalyvauti Lietuvos teisės aktų, susijusių su investavimu į finansines priemones, teisėkūroje teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengiamų teisės aktų projektų, dalyvaujant jų svarstymuose, teikiant ekspertines išvadas ir kitais būdais.

 

Investuotojų asociacijos įstatai

Atsisiųsti įstatus "Adobe Reader" (.pdf) formatu.